Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Team Integrale Yoga Rotterdam ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Team Integrale Yoga Rotterdam en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden.

Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

1. Inschrijving

Inschrijven kan alleen middels het invullen van het officiële inschrijfformulier van Integrale Yoga Rotterdam. Indien je meerdere lessen, cursussen, en activiteiten volgt kan dit op hetzelfde formulier worden ingevuld. Indien je op een later tijdstip een tweede cursus wilt volgen dient er een tweede formulier te worden ingevuld.

2. Opzegging of tijdelijke stopzegging

M.u.v. zwangerschapsyoga geldt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Het opzeggen of tijdelijk stopzetten van een activiteit dien je per e-mail aan
de cursusadministratie door te geven: administratie@integraleyoga.org.
Mocht je binnen 3 maanden na het opzeggen van je abonnement, een nieuw abonnement aan willen schaffen dan zullen wij 25,- euro administratie kosten in rekening brengen. De abonnementen en rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Betaling

Het lesgeld dient bij aanvang van de cursus contant te worden betaald, of wordt voorafgaand aan de cursus per bank overgemaakt. Voor de cursussen waarin er geen vaste begin en einddatum is, wordt het cursusgeld aan het begin van de maand contant of per bank voldaan.
Restitutie is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, bijvoorbeeld bij langere ziekte van de leerling. In geval van ziekte of afwezigheid kunnen de lessen op een ander tijdstip worden ingehaald.
Voor de lessen zwangerschapsyoga kan in de laatste maand voorafgaand aan de bevalling per les worden betaald.

4. Gemiste lessen

Gemiste lessen kunnen op een ander tijdstip worden ingehaald. Als je niet kunt komen op je vaste lesdag geef je dat uiterlijk 4 uur van tevoren door, anders vervalt je recht om lessen in te halen. Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald zolang men lid is. Heeft men het lidmaatschap opgezegd, dan vervallen ook de gemiste lessen.

5. Vakantie

Integrale Yoga Rotterdam is gedurende het gehele jaar geopend m.u.v. feestdagen.
Tijdens vakanties zijn er aangepaste roosters waardoor groepen bij elkaar gevoegd kunnen worden. Feestdagen worden vooraf duidelijk aangegeven door de docent en vermeld op de website van Integrale Yoga Rotterdam. Voor deze lessen bestaat er een inhaalmogelijkheid.

6. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de lestijden en prijzenpagina van de website van Integrale Yoga Nederland. Voor studenten wordt een apart studententarief gehanteerd.

7. In de yogaruimte

Leerlingen zijn verplicht een eigen grote (hand)doek mee te nemen in de yogaruimte en (schone) sokken te dragen. Kleine waardevolle spullen als telefoon (wel uitzetten, ook trilfunctie) en portemonnee kunnen worden meegenomen in de yogaruimte. Andere spullen kun je achterlaten in de kleedruimtes.

8. Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen van Integrale Yoga Rotterdam geschiedt volledig op eigen risico. Op geen enkele wijze kan Integrale Yoga Rotterdam aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die ontstaan is voor, tijdens of na deelname aan de lessen.
Als cursist blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen. Het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert. Hierdoor zullen je grenzen langzaam opschuiven.

Integrale Yoga Rotterdam stelt zich ook niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van cursisten.